طرح پارکت

نوع محصول موکت طاقه ای
ساختار چاپی
الیاف ‍‍‍ پلی استر
نوع تکمیل آهار
عرض طاقه 4,3,2 متر
طول طاقه 25-30  متر
ضخامت 4 میلی متر
وزن 850-1000 گرم / مترمربع

طرح پارکت

ورود


Username
Create an Account!
Password
Forgot Password? (close)

فرم عضویت


Username
Email
Password
Confirm Password
Want to Login? (close)

فراموش کردن رمز عبور


Username or Email
(close)